Algemene Voorwaarden (AGV)

Algemene voorwaarden van ReserveerSauna.com
1 Definities en uitvoering

1.1
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1.1
ReserveerSauna.com: Een onderdeel van Sauna Sensations bvba gevestigd te Rietstraat 2, 3560 Lummen, België, met BTW nummer BE 0845.833.367, alsmede alle aan haar gelieerde rechtspersonen.

1.1.2
Doelstelling: ReserveerSauna.com is een online reservatieplatform dat bedoeld is om in België en Nederland sauna, wellness centra en B&B's te promoten.

1.1.3
Inhoud: Het geheel aan geschreven teksten, beelden of geluidsopnames aanwezig binnen deze website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot foto’s en video’s met of zonder geluid alsmede muziekwerken, en andere informatie, waarop intellectuele eigendomsrechten rusten van ReserveerSauna.com en/of derden.

1.1.4
Overeenkomst: De overeenkomst die tot stand komt tussen adverteerders en ReserveerSauna.com inzake deze algemene voorwaarden en het gebruik van de besloten delen van het platform die bedoeld zijn voor adverteerders met het oog op het beheer van alle handelingen en transacties die verband houden met de eigen advertentie.

1.1.5
Partijen: Enerzijds ReserveerSauna.com en anderzijds iedere bezoeker van deze website en de adverteerders.

1.1.6
Registratie/registreren: Het aanmaken van een account via een elektronisch formulier in deze website.

1.1.7
Website: De website ReserveerSauna.com is de tool die toegang geeft tot alle informatie over de diensten die ReserveerSauna.com te bieden heeft, alsook voor het gebruik maken van deze diensten.

1.1.8
Dashboard: na het invullen van de juiste login gegevens komt de adverteerder terecht in het dashboard, en kan men gebruik maken van de functionaliteiten voor het beheren van de eigen advertentie. De functionaliteiten zijn afhankelijk van het gekozen advertentiepakket.

1.2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor iedere bezoeker van deze website, op alle mogelijke overeenkomsten en iedere andere vorm van gebruik van deze website alsmede op alle daarmee verband houdende door ReserveerSauna.com te sluiten overeenkomsten met derden of adverteerders.

1.3
Door zich toegang te verschaffen tot, gebruik te maken van en/of het registreren op deze website gaat ieder derde partij en iedere adverteerder akkoord met de toepassing van deze algemene voorwaarden. Registratie is enkel mogelijk nadat men heeft aangegeven op de hoogte te zijn van de volledige inhoud van deze algemene voorwaarden en ook volledig akkoord is met de toepassing van deze algemene voorwaarden.


2 De Overeenkomst

2.1
Na elektronische registratie conform de bepalingen in deze algemene voorwaarden verleent ReserveerSauna.com de adverteerder toegang tot het dashboard en is de adverteerder gerechtigd zijn advertentie op te maken en online te plaatsen in overeenstemming met het door hem gekozen advertentiepakket.

2.2
Het is een adverteerder behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke toestemming van ReserveerSauna.com niet toegestaan derden toegang te geven tot zijn/haar persoonlijk dashboard en/of rechten of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen aan derden.

2.3
Onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden is het verboden aan derden om zich toegang te verschaffen tot de besloten delen van de website, aan adverteerders is het uitsluitend toegestaan zich toegang te verschaffen tot de besloten delen van deze website via zijn/haar persoonlijk dashboard op de daartoe door ReserveerSauna.com voorgeschreven wijze.

2.4
ReserveerSauna.com streeft constant naar verbetering en is ten allen tijde bevoegd wijzigingen door te voeren in de opmaak en/of de functionaliteiten van het dashboard of de website.


3 Advertentie pakketten

3.1
GRATIS advertentie pakket: Een GRATIS advertentie pakket aanmaken is volledig gratis maar dient wel conform te zijn met deze algemene voorwaarden. Het GRATIS advertentie pakket bestaat uit een advertentie met volgende gegevens: Naam bedrijf, Telefoon, Land, Provincie, Stad/Gemeente. Deze advertentie verschijnt op de Provincie listing, Stad/Gemeente listing, Eigen administratie dashboard en Opvolgen van aantal verschijningen per pagina (Desktop en Mobiel). In een GRATIS advertentie pakket is het niet toegelaten enige vermelding te maken van het e-mail adres of de website van de adverteerder of zijn onderneming.

De advertentie pakketten die gratis zijn aangeboden via promotie acties kunnen online worden weergegeven in de vorm zoals die is omschreven bij het betreffende pakket zoals op ReserveerSauna.com/AdvertentieMogelijkheden.

3.2
PRO advertentie pakket: Aan het plaatsen van een PRO advertentie is een kostprijs verbonden van 595,- EUR per jaar. De inhoud van het PRO advertentiepakket kan u terugvinden op ReserveerSauna.com/AdvertentieMogelijkheden

3.3
FULL advertentie pakket: Aan het plaatsen van een FULL advertentie is een kostprijs verbonden van 895,- EUR per jaar. De inhoud van het FULL advertentiepakket kan u terugvinden op ReserveerSauna.com/AdvertentieMogelijkheden. De extra grote foto kan u via upload opladen of email naar info@reserveersauna.com, deze foto wordt manueel bewerkt door ReserveerSauna.com, De GROTE TOP advertentie op homepagina verschijnt in een random volgorde en de GROTE TOP advertentie op provincie pagina’s verschijnt ook in een random volgorde. Het FULL advertentie pakket wordt beperkt tot maximum 3 per provincie. Indien alle advertentieplaatsen bezet zijn in de provincie van de adverteerder, kan de adverteerder zich op een wachtlijst plaatsen. Zodra er advertentieruimte vrijkomt, wordt de adverteerder gecontacteerd door ReserveerSauna.com en kan hij zich aanmelden voor het FULL advertentie pakket in de gekozen provincie.

3.4
Hernieuwing van het advertentiepakket: Adverteerders kunnen ten alle tijden hun advertentiepakket hernieuwen zonder dat de vervaldag reeds verstreken dient te zijn. Bij hernieuwing wordt een nieuwe termijn van 1 jaar bijgeteld vanaf de vervaldatum van de huidige advertentie.

3.5
Upgrading van het advertentiepakket: Adverteerders kunnen ten alle tijden hun advertentiepakket upgraden zonder dat de vervaldag reeds verstreken dient te zijn. Bij upgrading begint een nieuwe termijn van 1 jaar vanaf de datum van de upgrading.

3.6
Er kunnen door ReserveerSauna.com promotionele kortingen gegeven worden onder de vorm van een promocode. Deze promocode is klantgebonden en bestaat uit een percentage of vast bedrag. Promocodes zijn altijd in de tijd beperkt en niet cumuleerbaar. De promocodes kunnen gebruik worden voor de eerste betaling van een advertentiepakket, de hernieuwing van een advertentiepakket of de upgrading van een advertentiepakket. Het verlenen van promocodes in het verleden door ReserveerSauna.com houdt geen verplichting in om deze in de toekomst nog te verlenen.

3.7
Gratis = Effectief gratis. Wij willen er uitdrukkelijk op wijzen dat aanbiedingen onder de term "GRATIS" ook staan voor totaal en onvoorwaardelijk "GRATIS", dus geen verdoken verkooptechnieken, geen enkele contractuele verbintenis, geen enkele vorm van stilzwijgende verlenging enz...

Ook voor de betaalde advertentiepakketten zijn er geen contractuele verbintenissen en er is ook geen sprake van stilzwijgende verlengingen, doel van reserveersauna.com is uitsluitend klantenbinding te doen door het verwezenlijken van hoge kwaliteitsnormen en succes te bouwen op een hoge klanttevredenheid.


4 GRATIS professionele website bij PRO en FULL pakket

4.1
Klanten met een PRO of FULL advertentiepakket binnen ReserveerSauna.com kunnen, indien gewenst, ingaan op het aanbod van een GRATIS website horende bij het PRO of FULL advertentiepakket binnen ReserveerSauna.com, zonder bijkomende kosten.

4.2
De looptijd van de website loopt gelijk aan de looptijd van het PRO of FULL advertentiepakket bij ReserveerSauna.com.

4.3
De websites aangeboden binnen het platform van ReserveerSauna.com voor de PRO en FULL advertentiepakketten zijn gebaseerd op WYSIWYG (What you see is what you get) of in het Nederlands: wat je ziet is wat je krijgt.

4.4
Inhoud van de websites:
- Domeinnaam (nieuwe of bestaande domeinnaam)
- Hosting met SSL certificaat (https)
- E-mail adres
- Home pagina
- Reserveren pagina
- Arrangementen pagina
- Last Minutes pagina
- Contact pagina incl. Google maps, indien gewenst
- Cookiebeleid pagina
- Privacybeleid pagina
- Disclaimer pagina
- Algemene Voorwaarden (AGV) pagina, indien gewenst
- Statistieken (views) van elke pagina apart, deze zijn in het dashboard van ReserveerSauna.com op te volgen van zodra de website live staat
- Conform de GPDR wetgeving (contactgegevens op contact pagina en privacybeleid pagina)
- Bezoekers van de website dienen, in overeenstemming met de GDPR-wetgeving cookies te accepteren

4.5
De informatie op de website is gebaseerd op de informatie van de PRO of FULL advertentie:
- Naam van uw bedrijf
- Telefoonnummer
- Korte omschrijving (slogan)
- Grote omschrijving
- Betaalwijzen
- Regio
- Faciliteiten
- Behandelingen
- Extra faciliteiten
- Arrangementen
- Last Minutes
- Foto’s
- Contactgegevens
- Google map (indien gewenst)

4.6
Volgende informatie kan op het Dashboard worden ingevuld (enkel voor de websites):
- Domeinnaam (nieuwe of bestaande domeinnaam)
- Gewenst e-mail adres
- Algemene voorwaarden (AGV), indien de klant zijn algemene voorwaarden wenst weer te geven op de website, dient deze keuze te worden aangevinkt en de algemene voorwaarden te worden ingevuld in het tekst veld, automatisch verschijnt dan de pagina “AGV” op de website. Indien de klant de algemene voorwaarden niet aanvinkt, verschijnt de pagina “AGV” dan ook niet op de website.
- Verschillende website designs (De klant heeft de keuze tussen verschillende website designs aangeboden door ReserveerSauna.com. De klant kan altijd het website design wijzigen naar een ander aangeboden website design. De volledige website wordt automatisch gewijzigd naar het nieuw gekozen website design.)
- Website icon, boven de grote omschrijving (deze kan altijd gewijzigd worden)
- Logo (deze dient, indien gewenst, per e-mail verstuurd te worden naar info@reserveersauna.com, het logo wordt manueel toegevoegd door de technische dienst van ReserveerSauna.com)
- Top foto: de klant heeft de keuze tussen een vaste topfoto, random topfoto’s of een eigen topfoto (deze kan altijd gewijzigd worden). Indien de klant opteert voor een eigen topfoto, dient deze een minimum breedte te hebben van 1400px en een minimum hoogte van 800px. Deze eigen topfoto wordt bewerkt door onze technische zodat deze grafisch compatibel is voor alle aangeboden website designs. Indien de klant opteert voor een random topfoto, betekent dit dat de topfoto’s aangeboden in het dashboard op een willekeurige wijze worden weergegeven in de top van de website telkens een pagina van de website geopend of herladen wordt.

4.7
De klant met een PRO of FULL advertentie kan op eenvoudige wijze binnen het Dashboard van ReserveerSauna.com een website horende bij een PRO of FULL advertentie pakket aanvragen. Het opzetten van de website neemt een duurtijd van ± 7 werkdagen in beslag, indien geopteerd wordt voor een nieuwe domeinnaam geregistreerd door ReserveerSauna.com. Indien geopteerd worden voor het transfereren van een bestaande domeinnaam of een bestaande domeinnaam pointen naar de DNS servers van ReserveerSauna.com, kan de duurtijd van het opzetten van de website de termijn van ± 7 werkdagen overschrijden.

4.8
Indien de klant opteert voor een nieuwe domeinnaam (enkel de extensies .BE en .COM), zal ReserveerSauna.com hiervan eerst de beschikbaarheid controleren. Indien de gewenste nieuwe domeinnaam niet beschikbaar is, zal ReserveerSauna.com de klant hiervan op de hoogte stellen en samen zoeken naar een beschikbare nieuwe domeinnaam. Een nieuwe beschikbare domeinnaam (gekozen in overeenstemming met de klant) zal geregistreerd worden door ReserveerSauna.com zonder bijkomende kosten. ReserveerSauna.com is de eigenaar (domeinnaamhouder) van deze nieuwe domeinnaam. De klant heeft hierop het gebruiksrecht gedurende de termijn van de PRO of FULL advertentie.

4.9
Indien de klant hulp nodig heeft bij de keuze van een domeinnaam, het transfereren of DNS pointen van een bestaande domeinnaam, het installeren van het e-mail account en andere technische vragen betreffende de website horende bij het PRO of FULL advertentiepakket, kan de klant de technische dienst van ReserveerSauna.com contacteren per telefoon of e-mail en dit zonder bijkomende kosten.

4.10
Indien een klant van een PRO of FULL advertentie pakket een meer gepersonaliseerde website wenst
(meer of andere pagina’s, een andere layout dan de aangeboden website designs e.d.), kan, indien de klant dit wenst, ReserveerSauna.com een offerte hiervoor opmaken.

4.11
De website behoort tot het advertentie pakket PRO of FULL bij ReserveerSauna.com, wanneer de klant zijn PRO of FULL advertentie niet vernieuwd zal de advertentie binnen ReserveerSauna.com en de website offline gaan.

4.12
ReserveerSauna.com blijft te allen tijde eigenaar van de websites die aangeboden worden bij een PRO of FULL advertentiepakket, de klant heeft hier enkel het gebruiksrecht op gedurende de termijn van de PRO of FULL advertentie. De klant heeft geen aanspraak op FTP toegang of de broncode van de website.

4.13
De klant heeft het recht om, gedurende de looptijd van zijn PRO of FULL advertentie pakket, af te zien van de reeds bestaande gratis website. De klant dient ReserveerSauna.com hiervan op de hoogte te stellen via e-mail, ReserveerSauna.com zal dit met de klant confirmeren en ReserveerSauna.com zal daarop de website offline plaatsen.

4.14
ReserveerSauna.com heeft het recht om de voorwaarden verbonden aan een website bij het PRO en FULL advertentie te wijzigen. ReserveerSauna.com brengt de klant hiervan minimum 6 maanden voor de vervaldag op de hoogte.


5 Algemene regels voor gebruik van de website en het dashboard

5.1
Het verspreiden, kopiëren en/of hergebruiken van delen uit de website en/of het dashboard met inbegrip van het geheel aan geschreven teksten, beelden of geluidsopnames aanwezig binnen de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot foto’s en video’s met of zonder geluid alsmede muziekwerken, en andere informatie, waarop intellectuele eigendomsrechten rusten van ReserveerSauna.com en/of derden, social media inbegrepen, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van ReserveerSauna.com.

5.2
Het is niet toegestaan om, met behulp van andere technieken en/of middelen dan de algemeen verkrijgbare web browsers en/of de eventuele andere middelen die ReserveerSauna.com uitdrukkelijk voor dit doel kan aanwijzen, enige inhoud binnen de website/het dashboard te benaderen.

5.3
Het is niet toegestaan om persoonlijke gegevens zoals bijvoorbeeld accountgegevens en gebruikersnamen van de gebruikers van de website en/of het dashboard te verzamelen of anderszins te verwerken, ongeacht het zich handelt om adverteerders of derden, tenzij dit in het kader van rechtstreeks contact dan wel anderszins met schriftelijke toestemming van de betrokkene(n) geschiedt.

5.4
ReserveerSauna.com verleent de uitbaters van openbare zoekmachines toestemming om gebruik te maken van spiders voor het kopiëren van materialen uit de website, evenwel uitsluitend met het doel om openbaar beschikbare zoekindices voor het materiaal te maken, doch geen caches of archieven van dat materiaal. ReserveerSauna.com behoudt zich het recht voor om deze uitzonderingen in het algemeen of in specifieke gevallen in te trekken.

5.5
De adverteerder verbeurt bij overtreding van hetgeen is bepaald in van punt 5.1 tot en met 5.4 van deze algemene voorwaarden, na elektronische (via e-mail) ingebrekestelling en na het verstrijken van de bij die ingebrekestelling genoemde redelijke termijn, een boete aan ReserveerSauna.com voor een bedrag ter hoogte van € 500,- per overtreding, onverminderd het recht van ReserveerSauna.com of schadevergoeding en/of nakoming te vorderen.


6 Verplichtingen ReserveerSauna.com

6.1
De verplichtingen van ReserveerSauna.com zijn steeds inspanningsverplichtingen en geen resultaatsverplichtingen, behoudens voor zover uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is overeengekomen en het overeengekomen resultaat duidelijk en ondubbelzinnig is omschreven.

6.2
ReserveerSauna.com zorgt ervoor dat de website en het dashboard 24 uur per dag, 7 dagen per week,alle dagen van het jaar beschikbaar zijn. Mogelijk treden er storingen op binnen de website en/of het dashboard, indien zulke gebeurtenissen zich voordoen, dan zal ReserveerSauna.com deze storingen zo spoedig mogelijk verhelpen en oplossen.


7 Verplichtingen adverteerders

7.1
Een adverteerder is verplicht om alvorens over te gaan tot registratie, zich goed op de hoogte te stellen van de inhoud van deze algemene voorwaarden en zich ertoe verbind op regelmatige basis (wekelijks) de lastminutes en/of arrangementen aan te vullen in het dashboard.

7.2
Een adverteerder is gehouden tot naleving van deze algemene voorwaarden en is verplicht zich te onthouden van iedere handeling die de belangen van ReserveerSauna.com schaden of kunnen schaden.

7.3
ReserveerSauna.com is gerechtigd om een adverteerder per direct geheel of gedeeltelijk toegang te ontzeggen tot het dashboard alsook het account van de adverteerder te beëindigen, indien er naar het oordeel van ReserveerSauna.com sprake is van handelingen die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, dan wel schadelijk zijn voor de website en/of ReserveerSauna.com, dan wel in strijd zijn met wettelijke bepalingen en/of de goede zeden.


8 Looptijd voor elk advertentie pakket

8.1
Door registratie, na acceptatie van deze algemene voorwaarden en het voldoen van de nodige financiële aspecten wordt het advertentie pakket van de adverteerder actief voor 1 jaar, dit geldt ook voor het GRATIS advertentie pakket.

8.2
Iedere adverteerder wordt tijdig op de hoogte gebracht over de vervaldag van de advertentie per e-mail. Ook de adverteerder die gebruikt maakt van het GRATIS advertentiepakket dient zijn advertentie elk jaar te hernieuwen.

8.3
De jaarlijkse advertentie kost dient uiterlijk op de vervaldatum betaald te zijn, bij verzuim van betaling heeft een adverteerder nog toegang tot het dashboard dat verbonden is aan zijn " account" maar de advertentie wordt offline gezet. De adverteerder kan zijn advertentiepakket hernieuwen en/of upgraden naar een hoger pakket.


9 Het beëindigen van een advertentie pakket

9.1
Indien een adverteerder op eigen initiatief zijn account en advertentie pakket wenst te beëindigen, kan dat zonder een reden op te geven door ons te contacteren via info@reserveersauna.com of het contactformulier binnen de website.

9.2
ReserveerSauna.com kan het gebruik van het account zonder opzegtermijn beëindigen: a. indien de adverteerder in staat van faillissement wordt verklaard, een pre pack situatie van toepassing is, indien aan hem/haar, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend, en/of adverteerder op andere wijze de beschikking over zijn/haar vermogen verliest; b. indien adverteerder tekortschiet in de nakoming van één of meer van zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zoals vervat in deze algemene voorwaarden en deze tekortkoming na elektronische (via e-mail) ingebrekestelling en het verstrijken van de bij die ingebrekestelling genoemde redelijke termijn is overschreden; c. indien ReserveerSauna.com constateert dat derden gebruik maken van het dashboard van de adverteerder.

9.3
Beëindiging op grond van artikel 8.2 laat onverlet verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren, zoals onder meer het bepaalde met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, geheimhouding, toepasselijk recht en geschilbeslechting.

9.4
ReserveerSauna.com kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het betalen van een schadevergoeding indien de overeenkomst beëindigd wordt uit hoofde van hetgeen is bepaald in artikel 9.2.

9.5
Indien er op grond van artikel 9.2 een betalend advertentie pakket wordt afgesloten is er geen enkele mogelijkheid tot terugbetalingen van gelden.


10 Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1
Hoewel ReserveerSauna.com er met de uiterste zorg naar streeft dat de werking van de website en/of het dashboard en de daaraan gerelateerde diensten ten alle tijde optimaal verzorgd en onderhouden zijn, kunnen er in geval van heirkracht eventuele fouten of onvolledigheden opduiken waarvoor ReserveerSauna.com niet aansprakelijk kan worden gesteld. ReserveerSauna.com is onder geen omstandigheden aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet naar behoren werken van de website en/of het dashboard, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van ReserveerSauna.com.

10.2
ReserveerSauna.com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de website en/of het dashboard of enig onderdeel daarvan.

10.3
ReserveerSauna.com is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet opslaan of verwijderen van inhoud die door de adverteerder is geplaatst op de website en/of het dashboard.

10.4
ReserveerSauna.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden of andere informatiebronnen waarnaar middels hyperlinks of anderszins wordt verwezen of die zelf verwijzen naar de website en/of het dashboard en is derhalve niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze hyperlinks en/of websites.

10.5
De totale aansprakelijkheid van ReserveerSauna.com voor mogelijk geleden en/of te lijden schade door adverteerder(s) is ten allen tijde beperkt tot vergoeding van directe schade en tot een maximaal bedrag van € 100,-. De aansprakelijkheid van ReserveerSauna.com voor indirecte schade, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van adverteerders, verminking of verlies van data en alle andere vormen van schade dan genoemd in voorgaande delen onder artikel 10, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

10.6
De in de voorgaande delen onder artikel 10 genoemde beperkingen zullen vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van ReserveerSauna.com.

10.7
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is ten allen tijde dat adverteerder de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk en onderbouwd met voldoende documentatie en afdoend bewijs meldt aan ReserveerSauna.com. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen ReserveerSauna.com vervalt door het enkele verloop van 1 maand na het ontstaan van de vordering. Daarnaast bestaat in alle hieronder opgesomde gevallen geen recht op schadevergoeding indien de oorzaak van de schade: a. veroorzaakt is door het niet naleven van de door of namens ReserveerSauna.com aan adverteerder verstrekte voorschriften; b. bestaat uit verminking of het verloren gaan van gegevens; c. veroorzaakt is door gebrekkig functioneren van netspanning, telecommunicatie- of netwerkvoorzieningen, of d. anderszins veroorzaakt is door niet aan ReserveerSauna.com toe te rekenen oorzaken, waaronder -doch niet uitsluitend- veranderende wetgeving.


11 Informatie, vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

11.1
Een adverteerder is niet gerechtigd om interne informatie uit de besloten delen van het dashboard die deels vertrouwelijk is omtrent werking en uitvoering alsook promotie van advertenties etc. te delen of kenbaar te maken aan derden.

11.2
ReserveerSauna.com zal de door de adverteerder verstrekte persoonlijke gegevens enkel gebruiken voor zover dat nodig is voor de uitvoering van haar diensten zoals besloten in deze algemene voorwaarden, met inachtneming van de wet omtrent de bescherming van persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens die ReserveerSauna.com vraagt met het oog op de identificatie van de adverteerder en/of zijn vertegenwoordigers zullen door ReserveerSauna.com uitsluitend worden gebruikt voor het vaststellen van de identiteit van de verstrekkende natuurlijk persoon, of onderneming en worden bewaard conform hetgeen is bepaald in de wet omtrent de bescherming van persoonsgegevens.

11.3
ReserveerSauna.com zorgt voor passende organisatorische en beveiligingsmaatregelen van de persoonsgegevens van adverteerders, met dien verstande dat er met betrekking tot de registratie-, account- en transactiegegevens maatregelen zijn, gericht op het uitsluitend toegankelijk maken van die gegevens in gevallen waar daartoe krachtens wet of voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden een noodzaak voor bestaat.

11.4
Ten aanzien van de gebruiks- en transactiegegevens en overige gegevens die aan ReserveerSauna.com worden verstrekt geeft adverteerder verder zijn expliciete schriftelijke toestemming aan ReserveerSauna.com om die gegevens te gebruiken voor service of andere aan het gebruik of de werking van aan het platform gerelateerde berichten of om adverteerder te informeren, via e-mail of anderszins, over de producten en diensten van ReserveerSauna.com. Verder zal ReserveerSauna.com de persoonlijke gegevens van de adverteerder uitsluitend aan derden verstrekken indien en voor zover ReserveerSauna.com hiertoe verplicht is op grond van de wet of een gerechtelijke uitspraak.


12 Inhoud en intellectuele eigendomsrechten

12.1
ReserveerSauna.com heeft geen directe invloed op de inhoud of de gegeven meningen en opvattingen die tot uiting komen binnen advertentiepagina's, en kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die berokkend wordt aan advertenties en/of derden die het gevolg is van inhoud die wordt weergegeven in advertentiepagina's binnen de website. Er mag bij het aanmaken van een advertentie onder geen enkele omstandigheid inbreuk gemaakt worden op de intellectuele eigendomsrechten van een ander, of op enige andere manier onrechtmatige en/of strafbare inhoud worden weergegeven in een advertentie ten opzichte van derden. ReserveerSauna.com controleert de inhoud van een advertentie niet voorafgaand aan plaatsing. De adverteerder begrijpt dat alleen hij zelf aansprakelijk is voor de inhoud van zijn advertentie en gaat ermee akkoord dat alleen hij zelf verantwoordelijk is voor de door of namens hem/haar geplaatste inhoud en voor de gevolgen van het plaatsen of publiceren daarvan.

12.2
Op de inhoud van advertenties rusten intellectuele eigendomsrechten van adverteerders en/of diens licentiegevers. Op de volledige inhoud van de website rusten intellectuele eigendomsrechten van ReserveerSauna.com en/of diens licentiegevers. Tenzij anders vermeld krijgt de adverteerder uitsluitend het recht om deze informatie in te zien, te downloaden en/of te printen met het oog op het overwegen van het plaatsen van een advertentie, en is voor ieder ander gebruik, behoudens voor zover op grond van een wettelijke exceptie toegestaan voorafgaande schriftelijke toestemming van de adverteerder die de advertentie heeft geplaatst en/of ReserveerSauna.com vereist.

12.3
Het is de adverteerder niet toegestaan enige aanduiding die verwijst naar het vertrouwelijke karakter van informatie, aanduidingen die verwijzen naar auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van ReserveerSauna.com te verwijderen of te wijzigen.


13 Algemene bepalingen

13.1
ReserveerSauna.com heeft het recht om, zonder enige reden op te geven, een advertentie of een adverteerder te weigeren voor gebruik van de website.

13.2
Ondanks het feit dat ReserveerSauna.com de grootst mogelijke zorg besteed aan de nauwkeurigheid van de website, kan ReserveerSauna.com geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van de informatie op de website en/of de diensten en de geschiktheid daarvan voor een bepaald doel.

13.3
ReserveerSauna.com heeft het recht deze algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen en maakt in geval van wijzigingen een nieuwe versie van deze algemene voorwaarden beschikbaar op de website.

13.4
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

13.5
ReserveerSauna.com is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen aan een derde in het kader van gehele of gedeeltelijke overdracht van haar bedrijfsactiviteiten aan die derde, waaraan de adverteerder reeds op voorhand zijn medewerking verleent.

13.6
Op de overeenkomst en alle aanverwante overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst en alle aanverwante overeenkomsten zullen exclusief worden voorgelegd aan bij de Belgische territoriaal bevoegde rechter te Hasselt aanhangig worden gemaakt, die uitsluitend bevoegd is, tenzij op grond van dwingend recht een andere gerechtelijke instantie of rechter bevoegd is.

Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten.

Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Deze voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 1 mei 2020 en zijn gekend onder "Algemene Voorwaarden (AGV)"
Privacybeleid Cookiebeleid Disclaimer Sitemap
Algemene voorwaarden (AGV)


Copyright © 2024 RESERVEERSAUNA.COM
Wenst u een eigen website? Contacteer ons...

Powered by Global Internet Consulting SL...